XXI posiedzenie GTL

 21.07.2022 r. odbyło się XXI posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER (GTL) w formule online, w  godz. 10.00-15.00.

Głównym tematem był projekt regulaminu konkursu na wybór LSR, warunki i kryteria wyboru w nowej perspektywie 2023-27. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW): Joanna Gierulska, Łukasz Tomczak, Katarzyna Orzechowska, Sylwia Staniuk, przedstawiciele Instytucji Zarządzających (IZ) oraz sieci LGD wszystkich województw. Wiele kwestii jeszcze jest przedmiotem ustaleń pomiędzy MRiRW oraz IZ, kryteria były poprawiane po uwagach KE. Plan Strategiczny WPR został poprawiony wg. uwag KE i przesłany 15.07.2022 r. Aktualna wersja PS WPR dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najistotniejsze-modyfikacje-planu-strategicznego-wpr-na-lata-2023-2027.

Przewidywane terminy złożenia nowych Lokalnych Strategii Rozwoju przewidywane jest w okresie listopad-grudzień 2022, być może nawet styczeń 2023.

W spotkaniu uczestniczyła Dorota Goetz Liderka LGD Partnerstwo Ducha Góra oraz przedstawicielka dolnośląskich lokalnych grup działania w GTL.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  22.07.2022