Forum Rad Senioralnych

W czwartek 02.06.2022 r. Jeleniej Górze odbyło się Forum Rad Senioralnych Senioralnych w Subregionie Jeleniogórskim w Jeleniej Górze było trzecim spotkaniem organizowanym przez Marcina Krzyżanowskiego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele gminnych i powiatowych rad senioralnych wraz z przedstawicielami samorządów.

Seniorzy mogli przedstawić swoje potrzeby i problemy z jakimi borykają się na co dzień, dzięki czemu będzie można wyjść im naprzeciw i wypracować jak najlepsze rozwiązania.
Prócz problemów takich jak dostęp do opieki zdrowotnej i problemów z komunikacją został poruszony temat cyfrowego wykluczenia osób starszych.  

 Podczas spotkania przedstawicielka LGD Partnerstwo Ducha Gór D.Goetz przekazała uczestnikom "Cyfrownik seniora" - publikację, która powstała dla seniorów w ramach projektu "Włącz się! Cyfrowy senior w powicie karkonoskim". Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:04.06.2022