Koniec XVII edycji Szkoły Liderów PAFW

W dniach 10-11.06.2021 odbył się OGÓLNOPOLSKI ZLOT LIDERÓW PAFW - MIR - MOC I RÓŻNORODNOSĆ. W tym samym dniu odbyła się również ceremonia wręcznia dyplomów i zakończyła się XVII edycja Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Liderka i prezes zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz uczestniczyła w Szkole Liderów od czerwca 2021 do czerwca 2022. 

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to unikatowy i kompleksowy program wsparcia i rozwoju Liderów i Liderek działających na rzecz swojego lokalnego środowiska lub istotnej zmiany społecznej. 17 lat temu dwie instytucje – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Stowarzyszenie Szkoła Liderów pomyślały o wspólnym przedsięwzięciu i wprowadziły je w życie. 

Każdego roku wybieranych jest ponad 40 osób - Liderów i Liderek z całej Polski, z min. 2-3 letnim doświadczeniem, działających w swoich lokalnych środowiskach, którzy przez 12 miesięcy przechodzą intensywny kurs, który rozwija ich kompetencje i wzmacnia ich w roli liderskiej.

Uczestnicy biorą udział w debatach, warsztatach, spotkaniach z inspirującymi gośćmi i treningach liderskich. Razem z tutorami i tutorkami, czyli doświadczonymi liderami-doradcami, pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich społeczności. 

Różnorodność osób w grupie pozwala skonfrontować się z różnicami i uczyć się czerpać z nich prawdziwą siłę. To doświadczenie spaja ludzi – ponad 700 Absolwentów i Absolwentek tworzy żywotną i silną sieć.

Misją Fundacji Szkoła Liderów jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych. Fundamentem Szkoły jest poszanowanie dla wartości demokratycznych, pluralizm i szacunek dla różnorodności.

Szkoła Liderów działa od 1994 roku, a doświadczenie zebrane przez ten czas pokazuje, że należy inwestować w osoby o dużym potencjale przywódczym, pomagające tworzyć w swoim otoczeniu nowe wzory i normy – komunikacji, zachowania i postępowania. Prowadzi programy edukacyjne w zakresie zarządzania zmianami, przywództwa, komunikacji i angażowania innych. W realizacji celów pomagają jej partnerzy z sektora pozarządowego, publicznego i biznesowego. Wspiera liderki i liderów w tym, aby skutecznie dążyli do wprowadzania zmian i wpływali na otaczającą ich rzeczywistość.

https://www.szkola-liderow.pl/

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 23.06.2022