KONSULTACJE społeczne nowej strategii LGD W KOWARACH

W dniu 24.05.2022 r. odbyły się trzecie warsztaty I SERII ws KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór, tym razem w Kowarach, w Miejskim Ośrodku Kultury.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład w strategię, to wspólna sprawa!

Obecne były ważne dla lokalnych spraw osoby: lokalni liderzy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Te osoby pracowały nad zapisami nowej LSR: Andrzej Wołodko - Regiobox, Małgorzata Krysiak - SP nr 1 i StowarzyszenieEurojedyunka, Bożen Wiśniewska - emerytka, Barbara Lipoińska - emerytka, Marta Weinke - findacja Slow City, Beata Grzesiak - artystka, Krzysztof Łubiński - Radny, Włodzimierz Pietraszek - przedsiębiorca, Halina Młodkowska, Barbara Sokołowska - Stowarzyszenie Miłośników Kowar, Dominik Cybulski - urząd Miasta Karpacz, Informacja Turystyczna, Piotr Cieślik - mieszkaniec, Wiesława Urawsko - mieszkanka, Jadwiga Dresnicke - mieszkanka, Ryszard Rzepczyńki - Urząd Miasta Kowary, Wiceburmistrz,  Paweł Pituch - mieszkańcy, Halina Łoboda - emerytka.

Bardzo to wszystko było inspirujące!  

Dziękujemy za gościnę w Kowarach, znakomita praca!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  24.05.2022 
Zmodyfikowano: