Konsultacje społeczne nowej strategii LGD w gminie Janowice Wielkie

W dniu 18.05.2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty I SERII ws KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór, w Janowicach Wielkich, Świetlica Wiejska Janowice Wielkie, 

Warsztaty prowadził Bogdan Kamiński. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład w strategię, to wspólna sprawa! Obecne były ważne dla lokalnych spraw osoby: lokalni liderzy, przedstawiciele gminy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Te osoby pracowały dzielnie nad zapisami npowej LSR: Sylwia Przywara - Sołtyska Radomierz, Krzysztof Zawadzki - Przewodniczacy Rady, Małgorzata Gajda - GOPS, Sławek Skalany - GLKS, Piotr Gołębski - OSP Janowice Wielkie, Krystyna Pisarska - świetlica Janowice Wielkie i Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, Bartłomiej Krawicz - Muflon, Tomasz Głowacki - Uroczysko Trzcińsko, Miłosz Kamiński - Sekretarz gminy, Katarzyna Koncewicz - Mandala Mniszków, Grażyna Krawiec - Zespół Ludowy Bolczowianie, Joanna Faber - Szkoła Podstawowa w JW, Małgorzata Łoskot, Paweł Lalewicz - IT LAB, p. Kulig - przedsiębiorcy. Pnadto odwiedził nas w Janowicach poseł Robert Obaz.

Dziękujemy za gościnę Gminie Janowice Wielkie.

Bardzo to wszystko było inspirujące! Atmosfera po prostu niezwykła!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 19.05.2022 
Zmodyfikowano: