18 rocznica Polski w UE!

1 maja 2004 r. od północy – Polska, a wraz z nią jeszcze dziewięć innych krajów, stała się członkiem unii Europejskiej. Tym samym kraje te przystały na dostosowanie się do i przestrzeganie unijnych norm, przepisów prawa i demokratycznych zasad – co jest podstawą pełnoprawnego członkostwa w europejskiej Wspólnocie.

Ten historyczny moment zwieńczył integrację naszego państwa ze strukturami europejskimi, poprzedzoną procesem akcesyjnym z podpisaniem w Atenach w 2003 r. stosownego traktatu.

Za członkostwem w UE, w referendum 7 i 8 czerwca 2003 r., opowiedziało się ponad 75 procent głosujących Polaków. Dolny Śląsk z Wrocławiem miał jedną z najlepszych frekwencji w tym referendum!

Na kilkunastoletniej obecności w UE Polska zyskała około 2 bilionów złotych, co oznacza, że otrzymała znacznie więcej środków, niż sama do unijnej kasy wpłaciła.

Unia Europejska to wspólnota wartości, rządów prawa i wspierania słabszych regionów. 

Członkostwo w unii Europejskiej to niezliczone inwestycje na obszarze kraju: drogi, autostrady, inwstycje w obiekty publiczne, kulturalne, społeczene. to równiez inwestycje w procesy demokratyczne, wsparcie osób słabszych, mniej zamożnych, rynek pracy, przedsiębiorczosć.

To również inwestycje w rozwój lokalny i obszary wiejskie.

LGD Partnerstwo Ducha Gór w latach 2014-2020 przyznało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich blisko 8 mln złotych na rózwój lokalny: w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i społeczną, dla przedsiębiorców oraz organizacji społecznych w zakresie dziedzictwa i tożsamości lokalnej, zasobów ludzkich, wydarzeń lokalnych, promocji regionu. Ze wszystkich inwestycji, wydarzeń czy promocji korzysta cały region, mieszkańcy, samorządy lokalne, przedsiębiorcy. 

Bez tych środków nasze wsie i małe maisteczka nie byłyby takie same! To ogromny rozwój społeczny i gospodarczy dla całego regionu!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  29.04.2022 
Zmodyfikowano: