Nabór wniosków na inwestycje PROW 2014-2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 z dnia 18.08.2017 r.

Zakres tematyczny naboru: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z  24 września 2015 r.)