01-03.09.2017 Grzybobranie im. Johna Cage'a 2017

Grzybobranie proponuje przestrzeń do niewymuszonej refleksji nad cage’owską postawą artysty będącego blisko przyrody i jej naturalnego wewnętrznego rytmu, akceptującego jej entropijny charakter i przypadek jako jedną z zasad funkcjonowania tak przyrody, jak i sztuki. Tematem tegorocznego Grzybobrania jest ekosystem, którego przemiany,  jak nigdy dotąd stanowią kartę przetargową dla naszego przetrwania na Ziemi. Poprzez uczestnictwo w efemerycznych działaniach artystycznych w przestrzeni domu, ogrodu i lasu, chcemy umożliwić uważną obserwację otoczenia – przyrody bardziej lub mniej ujarzmionej –  oraz namysł nad jej współczesnym statusem.

 

https://www.facebook.com/czerwonydworek8/photos/gm.269417060241213/1922509511340909/?type=3