Szkolenie: "Krótkie łańcuchy dostaw" - podsumowanie

06.12.2021r. we Wrocławiu pracownicy Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz członkowie uczestniczyli w szkoleniu pt.: „Powiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie możliwości zastosowania OZE na obszarach wiejskich oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej, w tym krótkich łańcuchów dostaw, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podczas szkolenia omówiono:

-zakresy wsparcia w ramach Interwencji Leader / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027

-legalność – zgodność operacji z przepisami prawa, ze szczególnym odniesieniem do krótkich
łańcuchów dostaw oraz odnawialnych źródeł energii.

-krótkie łańcuchy dostaw

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  07.12.2021r.