Bezpłatne konsultacje

"Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Podgórzyn do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. [...]"

Plakat

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 23.08.2021