II Konsultacje WPR

"Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej będzie wspierać zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa, przyczyni się do poprawy dochodów rolniczych, aby je zbliżyć do dochodu w gospodarce narodowej, wesprze poprawę konkurencyjności i odporność na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz efektywność gospodarowania. Wzmocniona zostanie pozycja rolników na rynku, co umożliwi pełne wykorzystanie ich potencjału. Wprowadzone będą zachęty dla młodych rolników do pozostania w zawodzie. WPR będzie promować zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Będzie też wspierać ochronę zasobów naturalnych takich jak woda, gleba i powietrze, oraz produkcję i wykorzystanie zrównoważonej energii. Sukces tych działań będzie warunkował możliwości zachowania bazy dla rozwoju rolnictwa i utrzymania jakości życia na wsi, w najbliższych latach i dla przyszłych pokoleń.[...]"

Źródło: gov.pl

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

______________________________________________

Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 13.08.2021