II Kowarskie Stragany

"Druga impreza z cyklu "Kowarskie Stragany – jarmark produktu regionalnego w Krainie Ducha Gór" już za nami. Mimo, że pogoda nie była dla Kowar łaskawa to i tak nasza Starówka zapełniła się wystawcami lokalnych produktów. W tym dniu odbywały się również warsztaty, gry i zabawy oraz występy zespołów ludowych. Zaśpiewały "Kosówki" ze Ścięgien oraz "Kowarskie Wrzosy". I choć aura niespecjalnie dopisała to impreza się udała. Przypominamy, ze wydarzenie to organizowało Stowarzyszenie Miłośników Kowar oraz Gmina Miejska Kowary.

Kolejny Jarmark w Kowarach odbędzie się w dniu 05.09.2021 r. w godzinach od 11:00 do 17:00. Już dziś zapraszamy mieszkańców i turystów oraz wystawców, którzy chcieliby pochwalić się swoją twórczością. Wystawców prosimy o kontakt na adres e-mail agnieszka.kolaszt@kowary.pl lub kontakt telefoniczny Agnieszka Kolaszt 75 64 39 229.
 
Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór”.
 
 
______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 6.08.2021