Minigranty dla wolontariuszy

"Korpus Solidarności uruchamia mini granty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

W ramach mini grantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.
Założenia mini grantów:
  • Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł,
  • Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa (mapa Partnerów tutaj).

Uwaga! Konkursy prowadzone są indywidualnie przez każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i realizacji, wysokość środków, o które można się ubiegać, czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności od regionu.

  • Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku.

Mini granty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej.[...]"

 

Źródło i więcej informacji: https://fundusze.ngo.pl/357664-minigranty-dla-wolontariuszy-357664.html

Strona programu: https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 2.08.2021