Badania turystyki regionu karkonoskiego w ramach projektu UE "SPOT"

Dnia 8.07.2021 w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór, odbyło się badanie prowadzone przez przedstawicielki Uniwersytetu Wrocławskiego, polegające na wywiadzie indywidualnym dotyczacym turytyki kulturowej na obszarze 2 gmin: Janowice wielkie i Mysłakowice oraz obszarze powiatu karkonoskiego. Wywiad przeprowadzano z Dorotą Goetz jako reprezentantką LGD Partnerstwo Ducha Gór, podmiotem, który wdraża i prowadzi wiele działań w zakresie turystyki kulturowej szczególnie niematerialnej, w tym produkty lokalne w ramach Karkonoskiej Marki Loklanej "Skarby Ducha Gór", warstztay kulturowe na obszarze, Festiwal Ducha Gór oraz wydaje publikacje dotyczące turystyki kulturowej.

Badania odbywają się w ramach projektu międzynarodowego 15 uczelni pt. "SPOT: Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potencial towards deepening Europeanisation" (Społeczna i innowacyjna platforma turystyki kulturowej i jej potencjał w zakresie pogłębiania europeizacji), który jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020, tj. programu Unii Europejskiej finansującego badania naukowe.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zgłosiło akces udziału w badaniach oraz w całym projekcie jako partner regionalny.

Więcej informacji:

https://cordis.europa.eu/project/id/870644

http://www.spotprojecth2020.eu/

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 09.07.2021