Jarmark Świętojański w Szklarskiej Porębie

26.06.2021 r. odbył się "Jarmark Świętojański" w Szklarskiej Porębie. Lokalni producenci, rzemieślnicy i rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby, prace i dzieła. Dodatkowym atutem imprezy był zorganizowany konkurs na najlepszy wypiek Szklarskoporębski. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego pod nazwą „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór” dla operacji realizowanej przez Fundację Ars Sudetica pod nazwą „Przesilenie Letnie”.

 

Galeria zdjęć.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 29.06.2021