Historia stroju

 Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach przeprowadziło w dniu 12.06.2021r. Warsztaty edukacyjne z etnografem w zakresie tradycji ludowych –historia stroju ludowego na terenie Kotliny Jeleniogórskiej„  w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz wzmacniania kapitału społeczności i organizacji , w tym edukacji  w zakresie ochrony środowiska i przeciw działania zmianom klimatu” w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , objętego PROW na lata 2014-2020  dla operacji „ Strój lokalny , jako element integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i gminy Mysłakowice” .

Warsztaty poprowadziła pani  Katarzyna Szafrańska , etnograf – pracownik Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Warsztaty miały walor edukacyjny. Prelegentka przypomniała historię ziem zachodnich od XII wieku do czasów współczesnych .

Wielokrotne zmiany przynależności ziem obejmujących Kotlinę Jeleniogórską miały wpływ na kulturę ludową a w tym samy na powstawanie  strojów  ludowych,  mieszczańskich  i chłopskich. Ludność chłopska często wzorowała się na strojach mieszczańskich .

Tuż przed II wojną światową na tych terenach dominował strój śląski (niemiecki).

Na warsztatach szczegółowo omówiono jak zmieniały  się i wyglądały poszczególne elementy strojów  kobiecych  i męskich na przestrzeni w/w okresu .

W końcowej części warsztatów, pani Katarzyna Szafrańska odniosła się do strojów powstających współcześnie. Stroje te szyte są wg własnych pomysłów  przez zespoły śpiewacze ( tzw. strój sceniczny).

Należy podkreślić, że strój ludowy zachowali ci mieszkańcy Dolnego Śląska , którzy zostali przesiedleni w dużych grupach , np.: Górale Czadeccy, Łemkowie, Bośniacy.

Na terenie powiatu jeleniogórskiego  nie powstał strój ludowy, który by wyróżniał ludność napływową o różnych kulturach . Strój , który zaprezentowano na warsztatach powstał  z inicjatywy Marii Patejuk-Stenzel a jego ostateczna wersja została ustalona po wielu dyskusjach i akceptacji członkiń KGW i środowiska.

Do uszycia strojów wykorzystano tkaniny lniane, które są wyróżnikiem Gminy Mysłakowice.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 22.06.2021