04.12.18 spotkanie UMWD z LGD

w sprawie aktualnego wdrażania LSR, zmiany przepisów oraz dodatkowych środków dla LGD na wdrażanie LSR, które zrealizowały zakładany budżet w okresie 2016-2018.

Read more

"Międzynarodowa współpraca się opłaca"

Szanowni Państwo,
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi  pierwszego tego rodzaju projektu grantowego w Polsce, który jest  i wyjątkową szansą dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Read more