22.08.2017 od godz. 12.00 biuro LGD zamknięte

22.08.2017 od godz. 12.00 biuro LGD będzie zamknięte ze względu na szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie grantów, które odbywa się w Podgórzynie. Zapraszamy do kontaktu w kolejnym dniu roboczym w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

NABÓR 3/2017 Inwestycje w infrastrukturę

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na Infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 z dnia 18.08.2017 r. pobierz

Zakres tematyczny naboru:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z  24 września 2015 r.)